Glukosketonindex [GKI]

En biomarkör för att spåra din metaboliska hälsa och ditt ketostillstånd.

 

Vad är GKI?

You may have stumbled across the term GKI in various keto forums, social media, or even some research studies and wondered, what exactly is GKI? Plainly put, GKI, or the Glucose Ketone Index, is a simple formula that tracks the ratio of blood glucose to ketones as a single value. But more important, it’s a biomarker for tracking your metabolic health as well as your level of ketosis, and it’s easily tracked if you have a blood glucose and ketone testing meter som Keto-Mojo.

If you have a newer meter, it can calculate your GKI for you.  If you have an older meter, you can download the free Keto-Mojo app and the app will automatically calculate it for you.  If you don’t use a Keto-Mojo meter, you can use the GKI calculator below.

BERÄKNA DIN GKI NU

På egen hand ger glukos- eller ketonavläsningar dig en ögonblicksbild av var du befinner dig i just detta ögonblick, vilket innebär att de oberoende kan påverkas av omedelbara variabler, till exempel stress (som ökar blodsockern) eller ett fettrikt måltid (som ökar ketoner). GKI ger dig en bättre överblick över din metaboliska status och ketostillstånd eftersom dess beräkning tar hänsyn till variablerna och därmed normaliserar dem, vilket resulterar i en mer exakt, stabil bild av din status.

Så när du väl känner till din GKI kan du använda den som ett verktyg för att spåra din ketos och allmän metabolismstatus. Inom den medicinska industrin blir det också en allt viktigare åtgärd för terapeutisk ketos som används för att hantera kroniska hälsotillstånd, inklusive vissa typer av cancer, typ 2-diabetes, fetma, Alzheimers sjukdom, Parkinsons, kroniska inflammatoriska sjukdomar, epilepsi, insulinresistens och traumatisk hjärnskada!

BERÄKNA DIN GKI NU

NOTERA: För att beräkna din GKI måste du ange dina Ketone- och glukosavläsningar i Keto-Mojo GKI-kalkylatorn. Om du mäter din glukos i mg / dL som i USA, använd den första räknaren. Om du mäter din glukos i mmol / L, t.ex. länder i Europeiska unionen och Kanada, använd den andra räknaren.

Se till att du trycker på ENTER när du har skrivit in din ketonavläsning.

Se till att du trycker på ENTER när du har skrivit in din ketonavläsning.

GKI-formeln & hur man tolkar resultaten

När och hur ofta ska jag testa min GKI?

Test av blodsocker och keton bör genomföras 2 till 3 timmar postprandial (efter en måltid), två gånger om dagen, om möjligt. Genom att testa två gånger om dagen kan du känna igen om och hur ditt dietintag påverkar din GKI.

Hur kan jag sänka min GKI-läsning?

Ju längre tid du leder en "ren" ketogen livsstil med en kost rik med hela livsmedel, desto bättre blir din GKI-läsning. Du kan också påverka dina nummer igenom intermittent fasta, minska stress och få tillräcklig sömn (stress och utmattning kan inspirera kroppen att släppa kortisol, vilket kan öka blodglukosnivån). Identifiera och eliminera utlösa livsmedel, genom blodprovning, hjälper det också att förfina din GKI. Om du använder GKI för terapeutiska ändamål kan du rådfråga din läkare.

What is GKI

Handla Keto-Mojo


GK + blodsocker- och ketonmätarsats - PROMO BUNDLE

GK+ Promo Bundle

GK + blodglukos- och ketonmätare - BASIC STARTER KIT

GK+ Meter Kit

GK + COMBO testremsor (60 glukos och 60 keton)

GK+ Combo Strips
cta-booklet

Inte på vår e-postlista?
Sign up and get 5 Fabulous French Recipes! Oui s'il vous plaît!

På Keto-Mojo tror vi på delning - dela viktiga keto-communitynyheter, vetenskap och studier, fantastiska keto-recept, produkter vi älskar och profiler av människor som inspirerar oss.

Join our community now and fall in love with 5 new French recipes!

Show Buttons
Hide Buttons
X