fbpx

Warunki usługi

Warunki usługi

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2019 r

Przegląd

Ta strona jest obsługiwana przez Keto-Mojo. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Keto-Mojo. Keto-Mojo oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie usługi, narzędzia, technologię, produkty, funkcje i aplikacje mobilne (łącznie „Usługi”) dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasady i uwagi podane tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i zasad oraz zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pomocą hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i / lub autorami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek Usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu podlegają również Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez opublikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

OGŁOSZENIE O ARBITRAŻU: UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI USŁUG BĘDĄ ROZWIĄZANE W RAMACH WIĄŻĄCYCH, INDYWIDUALNYCH ARBITRAŻÓW ORAZ ZACHĘCAJĄC SWOJE PRAWA DO WYKONANIA JURY I UCZESTNICTWA W DZIAŁACH KLASOWYCH ARBITRAŻ, JAK DALSZE USTALONE TUTAJ. SEKCJA 18 PONIŻEJ MA WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WYŁĄCZYĆ ARBITRAŻ.

Sekcja 1 - Dopuszczalne korzystanie z usług

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletni w swojej jurysdykcji miejsca zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swojej jurysdykcji miejsca zamieszkania i wyraziłeś zgodę na dowolne ze swoich drobne osoby na utrzymaniu do korzystania z Usług.

Korzystając z Usług lub uzyskując do nich dostęp, oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz:

 • korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem, niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, lub w celu nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek nielegalnych działaniach
 • przesyłać lub przesyłać wirusów, robaków lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony, innych stron internetowych lub Internetu
 • próbować lub faktycznie wyłączać, przeciążać, uszkadzać, osłabiać lub zastępować Usługi lub zakłócać korzystanie z Usług przez inne podmioty, w tym wszelkie elementy bezpieczeństwa
 • korzystać z Usług do jakichkolwiek celów komercyjnych
 • fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązanie w jakikolwiek sposób (w tym, bez ograniczeń, przy użyciu adresów e-mail lub nazw użytkowników powiązanych z dowolną inną osobą fizyczną, która nie jest tobą)
 • „Prześladować” lub w inny sposób nękać innego użytkownika
 • przesyłać, publikować, przesyłać pocztą elektroniczną, udostępniać ani w żaden inny sposób przekazywać żadnych materiałów do Keto-Mojo lub platformy stron trzecich (w tym mediów społecznościowych), które mogą nękać, dyskredytować lub w inny sposób ograniczać korzystanie z Usług przez innego użytkownika lub korzystanie z nich

Ponadto zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści:

 • w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, przepisów lub lokalnych rozporządzeń
 • nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność
 • do przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji
 • w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób
 • do spamu, phishingu, pharma, pretekstu, pająka, przeszukiwania lub zdrapywania
 • w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu
 • w celu ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń funkcji Serwisu lub powiązanych witryn, innych stron internetowych lub Internetu

Jeśli wybierzesz nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać żadnej innej osobie ani podmiotowi. Przyjmujesz do wiadomości, że twoje konto jest dla Ciebie osobiste i zgadzasz się nie udostępniać żadnej innej osobie dostępu do Usług lub części Usług przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji bezpieczeństwa. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub użyciu jej, lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za (i że Keto-Mojo nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej osoby trzeciej) za jakiekolwiek naruszenie twoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków oraz za konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody, które Keto-Mojo może cierpieć) z powodu takiego naruszenia. Zgadzasz się bronić i zabezpieczyć Keto-Mojo i jej podmioty stowarzyszone przed wszelką odpowiedzialnością, kosztami lub szkodami wynikającymi z naruszenia oświadczenia.

Sekcja 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do twoich danych osobowych. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że zabezpieczenia ze swojej natury są zdolne do obchodzenia środków, a Keto-Mojo nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że dane osobowe o tobie nie będą dostępne dla osób nieupoważnionych, które są w stanie pokonać takie zabezpieczenia (np. Hakerów), którzy mogą z nich skorzystać wirusy, robaki, konie trojańskie oraz inne niepożądane i złośliwe dane oraz oprogramowanie służące do uzyskiwania dostępu do naszych Usług lub niszczenia ich. Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Twoje prawa własności. Przesyłając informacje do Usługi lub przesyłając nam jakiekolwiek materiały, automatycznie udzielasz (lub gwarantujesz, że właściciel takich praw wyraźnie przyznał) Keto-Mojo wieczystego, ogólnoświatowego, bezpłatnego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na korzystanie, powielać, modyfikować, wyświetlać, dostosowywać, publikować i tłumaczyć informacje o Tobie, aby umożliwić nam świadczenie Usług oraz udostępnienie Twoich informacji Tobie i innym użytkownikom. Jeśli zdecydujesz się udostępnić nam jakąkolwiek próbkę fizyczną w celu przetestowania lub analizy, dajesz Keto-Mojo i jej kontrahentom, następcom i cesjonariuszom pozwolenie na wydobycie informacji z próbki i ujawnienie wyników tobie i innym osobom, które specjalnie upoważniasz.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

Sekcja 3 - Prawa własności intelektualnej

Usługi zawierają materiały, takie jak oprogramowanie, tekst, grafika, obrazy, wideo, audio i inne materiały (łącznie „Treść”). Żadne Treści z Usług nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane, ponownie drukowane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Keto-Mojo, z wyjątkiem tego, że możesz pobrać lub wydrukować ograniczoną liczbę kopii Usług wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego, pod warunkiem zachowania nienaruszonych wszystkich praw autorskich i innych informacji o prawach własności. Treść może być naszą własnością lub może być dostarczana w drodze porozumień z innymi, w tym innymi użytkownikami Usług lub zewnętrznymi dostawcami treści. Treść jest chroniona prawem autorskim zarówno na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych, jak i prawa obcego. Nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa. Nasza nazwa, marki, logo, hasła i inne znaki handlowe są naszymi znakami towarowymi. Wszystkie inne nazwy, marki, logo, nazwy produktów i usług oraz projekty występujące w Usługach są znakami towarowymi ich właścicieli. Nie możesz używać takich znaków towarowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 • Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie treści w pamięci RAM, związane z dostępem do tych materiałów i ich przeglądaniem.
 • Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.
 • Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje stacjonarne, mobilne lub inne, możesz pobrać pojedynczą kopię na komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
 • Jeśli udostępniamy funkcje mediów społecznościowych, takie jak umożliwianie udostępniania elementów znalezionych w naszej sekcji wiadomości za pośrednictwem łączy w mediach społecznościowych w tych postach, możesz podjąć takie działania, jakie umożliwiają takie funkcje.

Nie wolno Ci:

 • Modyfikuj kopie jakiejkolwiek Treści z Usług;
 • Wykorzystuj wszelkie ilustracje, zdjęcia, sekwencje wideo lub audio lub dowolną grafikę niezależnie od dołączonego tekstu;
 • Usunąć lub zmienić wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z Usług; lub,
 • Dostęp lub wykorzystanie do jakichkolwiek celów komercyjnych dowolnej części Usług lub jakiejkolwiek Treści dostępnej za pośrednictwem Usług.

Sekcja 4 - Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Keto-Mojo nie jest dostawcą opieki zdrowotnej. Informacje dostarczone przez Keto-Mojo służą wyłącznie poprawie twojego samopoczucia i nie mają na celu zapewnienia porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Treści i usługi (w tym wszelkie porady, analizy lub prognozy, które ci dostarczamy) są wyłącznie w celach informacyjnych. Usługi mają na celu pomóc w dokonywaniu wyborów związanych ze zdrowiem. Te wybory są twoje i mogą wymagać porady świadczeniodawcy. Treść nie jest przeznaczona do zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy, leczenia lub zalecenia dotyczącego leków.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

USŁUGI I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE PRZEZ KETO-MOJO (ORAZ JEJ LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW) NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KETO-MOJO (ORAZ JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY) WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE W ZAKRESIE WŁASNOŚCI HANDLOWEJ I NIEWŁAŚCIWOŚCI HANDLOWEJ PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. KETO-MOJO NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG LUB TREŚCI W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ANI W INNYCH INNYCH SPOSOBACH. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Sekcja 5 - Modyfikacje usługi i cen

Dostępność usługi, cena i informacje o czasie pojawiające się w Usługach mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Keto-Mojo nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany i radzi, aby potwierdzić wszystkie określone warunki pojawiające się w Usługach lub za ich pośrednictwem przed działaniem w oparciu o takie warunki. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Sekcja 6 - Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

Od czasu do czasu możemy hostować, prowadzić, wspierać lub łączyć Usługi Keto-Mojo z loteriami, promocjami, konkursami, nagrodami lub innymi możliwościami nagradzania (zwane łącznie „Konkursami”). Takie konkursy podlegają dodatkowym warunkom i mogą podlegać ograniczeniom w zależności od Twojej lokalizacji. Keto-Mojo zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub anulowania dowolnego Konkursu bez uprzedzenia.

Sekcja 7 - Dokładność fakturowania i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Jeśli nie zaktualizujesz niezwłocznie żadnej z powyższych informacji, zgadzasz się, że możemy kontynuować naliczanie opłat za korzystanie z Usługi na Twoim koncie rozliczeniowym, chyba że zakończysz Usługę.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj nasze Polityka zwrotów.

Sekcja 8 - Linki, treści i narzędzia stron trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę produktów, porad lub usług oferowanych przez osoby trzecie, których ikony, produkty, porady, usługi, narzędzia lub hiperłącza pojawiają się w Usługach lub za ich pośrednictwem. Obejmuje to linki zawarte w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę (dostawców). Produkty i usługi stron trzecich reprezentowane w Usługach niekoniecznie są popierane lub zalecane przez Keto-Mojo i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wydajność lub wykorzystanie produktów i usług stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich.

Sekcja 9 - Komentarze użytkowników, opinie i inne uwagi

Jeśli na naszą prośbę lub bez naszej prośby prześlesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w przeciwnym razie (łącznie „komentarze”) zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie uwagi.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według własnego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług .

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszały jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów, ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym niż siebie, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.

Sekcja 10 - Dane osobowe

Nasze gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Zobacz naszą politykę prywatności tutaj.

Sekcja 11 - Błędy, nieścisłości i przeoczenia

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżania nie jest stosowana w Usłudze ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, należy wziąć pod uwagę, że wszystkie informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Sekcja 12 - Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

KETO-MOJO NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA I DOSTĘPNE POPRZEZ USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, ANI ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRE STANOWIĄ DOSTĘPNE W ZWIĄZKU Z NIMI.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

W żadnym wypadku Keto-Mojo, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, powstałe z korzystania z dowolnej usługi lub produktów zakupionych przy użyciu usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie o tym poinformowana. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Sekcja 13 - Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Keto-Mojo oraz naszego rodzica, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, oficerów, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwych od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, poniesione przez dowolną osobę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

Sekcja 14 - Rozdzielność

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Doręczenie, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Sekcja 15 - Rozwiązanie umowy

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego wyroku nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia i będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie należne kwoty do daty wypowiedzenia włącznie; i / lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące bezpieczeństwa, oświadczeń i gwarancji, cesji, zabronionych działań, praw autorskich, znaków towarowych, wyłączenia odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań, rozstrzygania sporów i kwestii jurysdykcyjnych będą obowiązywać po każdym takim rozwiązaniu. Zgadzasz się, że jeśli korzystanie z tej Witryny lub Usług zostanie zakończone zgodnie z niniejszymi Warunkami, nie będziesz próbował korzystać z tej Witryny lub naszych Usług, a ponadto zgadzasz się, że jeśli naruszysz to ograniczenie po zakończeniu, będziesz zabezpieczać i trzymać Keto -Mojo nieszkodliwy od wszelkiej odpowiedzialności, która może w związku z tym powstać.

Sekcja 16 - Całość umowy

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację i propozycje , zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, między tobą a nami (w tym między innymi wcześniejszymi wersjami Warunków świadczenia usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych warunków świadczenia usług nie będą interpretowane w stosunku do strony opracowującej.

Sekcja 17 - Prawo właściwe

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

Sekcja 18 - Rozstrzyganie sporów

PROSIMY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ CZĘŚĆ 18, PONIEWAŻ UWAŻNIE, PONIEWAŻ MOŻE W ZNACZNYM SPOSÓB WPŁYWAĆ NA PRAWA PRAWNE, W TYM PRAWO DO SKŁADANIA SPRAWY PRAWNEJ W Sądzie. NINIEJSZA SEKCJA 18 WYMAGA UŻYTKOWNIKA DO ZGODY NA ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH SPORÓW MIĘDZY NAMI PRZEZ WIĄŻĄCE INDYWIDUALNE ARBITRAŻ.

Jeśli uważasz, że masz spór lub roszczenie przeciwko nam wynikające z korzystania z Usług lub na podstawie niniejszych Warunków, zgadzasz się najpierw dyskutować z nami sprawę nieformalnie przez co najmniej 30 dni. W tym celu należy przesłać nam pisemne powiadomienie, które będzie zawierać pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, charakter i podstawę, na której opiera się spór lub roszczenie, oraz proponowane rozwiązanie, przesłane na poniższy adres.

Jeśli znajdujesz się, masz siedzibę, masz biuro lub prowadzisz działalność w jurysdykcji, w której niniejsza sekcja jest wykonalna, rozumiesz i akceptujesz wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z niniejszych warunków lub w związku z nimi, w tym korzystanie i dostęp do Usług lub innych treści, w tym, między innymi, roszczenia dotyczące tego, czy jakiekolwiek usługi świadczone przez Keto-Mojo lub osoby zatrudnione lub zaangażowane przez Keto-Mojo były niepotrzebne lub nieautoryzowane lub były niewłaściwe, niedbałe lub niekompetentne świadczone będą ostatecznie i wyłącznie rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego i procedur mediacyjnych oraz procedur uzupełniających w sporach konsumenckich American Arbitration Association („AAA”), a nie w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie Kalifornii przewiduje kontrolę sądową postępowania arbitrażowego. Każda ze stron zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń o zaprzestanie szkodliwych praktyk lub innej sprawiedliwej pomocy w sądzie właściwej jurysdykcji, aby zapobiec faktycznemu lub zagrożonemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu lub naruszeniu praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Twoim obowiązkiem jest uiszczenie wszelkich opłat za wniesienie wniosku, opłat administracyjnych i arbitrażowych AAA zgodnie z Regulaminem AAA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE OBIE STRONY ZACHĘCAJĄ PRAWO DO PRÓBY PRZEZ JURY LUB UCZESTNICTWA JAKO CZŁONKA ZŁOŻONEGO LUB CZŁONKOWSKIEGO W JAKIMKOLWIEK POTWIERDZONYM DZIAŁANIU KLASOWYM LUB PRZEDSTAWICIELI. Strony zgadzają się ponadto, że arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub zawarciem niniejszej umowy w celu arbitrażu. Wszelkie takie kontrowersje lub roszczenia będą rozstrzygane indywidualnie, chyba że obie strony uzgodnią inaczej na piśmie. Arbitraż odbędzie się w hrabstwie Napa, Kalifornia, USA

Jeśli nie mieszkasz, nie mieszkasz, nie masz biura i nie prowadzisz działalności w Stanach Zjednoczonych, wszelkie arbitraż między tobą a Keto-Mojo zostanie ostatecznie rozstrzygnięty na podstawie regulaminu arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handel („Regulamin ICC”) przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z Regulaminem ICC i będzie zarządzany przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej. Zgadzasz się, że taki arbitraż będzie się odbywał w północnej części Kalifornii, i zrzekasz się wszelkich sprzeciwów wobec takiej jurysdykcji lub miejsca.

To postanowienie dotyczące arbitrażu podlega Federalnej ustawie o arbitrażu. Możesz zrezygnować z tego postanowienia dotyczącego arbitrażu w ciągu 30 dni od daty pierwszej zgody na niniejsze Warunki. Aby zrezygnować, musisz wysłać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail użyty do Twojego konta Keto-Mojo, a także wyraźne oświadczenie, że chcesz zrezygnować z postanowień arbitrażu na adres Keto-Mojo, 952 School Street, Napa, Kalifornia 94559 W przypadku odstąpienia od postanowienia arbitrażowego wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w mocy.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie toczy się w sądzie, a nie w arbitrażu, każda ze stron zrzeka się prawa do procesu przysięgłego. Zgadzasz się na osobistą jurysdykcję i sądy w sądach stanowych hrabstwa Napa w stanie Kalifornia lub w amerykańskim sądzie rejonowym w północnym dystrykcie Kalifornii i zrzekasz się wszelkich sprzeciwów wobec takiej jurysdykcji lub miejsca.

Sekcja 19 - Zmiany warunków świadczenia usług

W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Od czasu do czasu możemy dokonywać zmian, uzupełniać lub aktualizować niniejsze Warunki. Zmienione Warunki będą obowiązywać w dniu opublikowania lub później. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli będziesz korzystać z Usług po dacie zmiany Warunków, Keto-Mojo potraktuje twoje użycie jako akceptację zaktualizowanych Warunków.

Jeśli dokonamy istotnej zmiany Warunków, powiadomimy Cię o tym trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie zmian, publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej i wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail, który mamy dla Ciebie . O ile nie powiadomisz nas w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia o nowych warunkach, że nie wyrażasz zgody na warunki, zostaniesz uznany za osobę, która wyraziła zgodę na nowe Warunki. Rozumiesz, że nasze relacje z Tobą mogą podlegać dodatkowym warunkom lub umowie.

Sekcja 20 - Informacje kontaktowe

Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy przesyłać na adres groove@keto-mojo.com.

 

cta-booklet

Nie ma cię na naszej liście mailingowej?
Zarejestruj się, a otrzymasz 3 proste, smakowite przepisy kulinarne na kolację w stylu keto-Mojo!

W Keto-Mojo wierzymy w dzielenie się - dzielenie się ważnymi wiadomościami społeczności keto, nauką i badaniami, wspaniałymi przepisami keto, produktami, które kochamy, oraz profilami osób, które nas inspirują.

Dołącz do naszej społeczności już teraz i uzyskaj 3 wyjątkowe przepisy, których nie ma na naszej stronie.

Show Buttons
Hide Buttons
X