fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data: 1 października 2019 r

Keto-Mojo (zwane dalej „Keto-Mojo” „my”, „nasz” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony i przetwarzania danych osobowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://keto-mojo.com/ oraz wszelkie usługi, narzędzia, technologie, produkty, funkcje i aplikacje mobilne (łącznie „Usługi”) świadczone, obsługiwane lub będące własnością Keto-Mojo. Kiedy gromadzimy, uzyskujemy dostęp, wykorzystujemy lub robimy cokolwiek z danymi osobowymi, „przetwarzamy” dane osobowe.

Przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług przeczytaj nasze Warunki użytkowania. Akceptując Warunki użytkowania, zgadzasz się z naszymi praktykami prywatności opisanymi w niniejszej Polityce. Jeśli nie możesz zgodzić się z niniejszymi Zasadami, Warunkami użytkowania lub innymi zasadami, nie uzyskuj dostępu do naszych Usług ani z nich nie korzystaj.

Możemy zmodyfikować tę Politykę w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, a zmiany mogą dotyczyć wszelkich Danych osobowych, które już posiadamy na Twój temat, a także wszelkich nowych Danych osobowych zebranych po zmianie Polityki. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię, zmieniając datę na początku niniejszej Polityki. Prześlemy Ci powiadomienie z wyprzedzeniem, jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w sposobie, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy Twoje Dane osobowe lub które wpływają na Twoje prawa wynikające z niniejszej Polityki. Jeśli nadal otrzymujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, potwierdzasz, że akceptujesz zaktualizowaną Politykę.

Ponadto możemy przekazywać Ci informacje w czasie rzeczywistym lub dodatkowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych osobowych określonych części naszych Usług. Takie powiadomienia mogą uzupełniać niniejszą Politykę lub zapewniać dodatkowe możliwości dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Sekcja 1 - Informacje, które zbieramy poprzez korzystanie z Usług

Dane osobowe to wszelkie informacje, które Cię identyfikują lub umożliwiają identyfikację. Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu do naszych usług lub korzystania z nich, w tym:

 1. Informacje, które nam przekazujesz. W związku z Usługami możemy poprosić Cię o podanie następujących kategorii danych osobowych:
 • Informacje o koncie: Informacje, które podajesz na swój temat, aby uzyskać dostęp do naszych Usług, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i hasło, abyśmy mogli się z Tobą komunikować i świadczyć Ci Usługi.
 • Informacje zgłaszane przez siebie: Informacje, które podajesz na swój temat, w tym odpowiedzi na pytania, dane demograficzne, styl życia, dietę, cele odchudzania lub wszelkie inne dane, które przesyłasz podczas korzystania z naszych Usług.
 • Informacje o płatności: Jeśli i kiedy złożysz zamówienie za pośrednictwem naszych Usług, musisz podać nam kartę kredytową do płatności, w tym informacje rozliczeniowe, takie jak adres rozliczeniowy, numer telefonu i nazwisko na karcie płatniczej. Zewnętrzny dostawca usług przechowuje i przetwarza te informacje w sposób bezpieczny i wyłącznie w celu oznaczenia zamówienia za pośrednictwem naszych Usług.
 • Informacje dobrowolne: Informacje, które nam przekazujesz dobrowolnie, wypełniając formularze internetowe, uczestnicząc w ankietach lub przyczyniając się do blogów, wpisów, kontaktu z obsługą klienta i innymi mediami, stanowią Informacje Dobrowolne.

 

 1. Informacje o użyciu są gromadzone automatycznie. Kiedy korzystasz z Usług, automatycznie zbieramy informacje o usługach, z których korzystasz i o tym, jak z nich korzystasz („Informacje o użytkowaniu”), jak opisano poniżej.
 • Dane serwisowe: Gromadzimy informacje o twoich interakcjach z Usługami, takie jak strony lub inne treści, które przeglądasz oraz inne działania, które wykonujesz podczas korzystania z Usług.
 • Dane dziennika: Automatycznie zbieramy informacje z dziennika podczas korzystania z Usług. Może to obejmować Twój adres IP, czas dostępu, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, informacje o urządzeniu, informacje o zdarzeniu urządzenia (np. Awarie, nieudane logowanie, typ przeglądarki), stronę internetową, którą przeglądałeś lub z którą korzystałeś przed lub po skorzystaniu z Usług, oraz Inne istotne informacje. Gromadzimy i monitorujemy te dane w celu śledzenia bezpieczeństwa i prywatności twojego konta.
 • Pliki cookie i podobne technologie śledzenia: Możemy używać różnych technologii śledzenia w celu gromadzenia i przechowywania informacji o tym, jak korzystasz z naszych Usług. Używamy tych narzędzi w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi, zapewnienia określonych funkcji w naszych Usługach, zapewnienia bezpieczeństwa konta oraz ulepszenia i optymalizacji naszych Usług. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i podobne technologie śledzenia” poniżej.
 1. Informacje z naszych urządzeń. W przypadku zakupu któregokolwiek z naszych testów lub urządzeń do gromadzenia informacji o zdrowiu, odczyty i / lub wyniki mogą zostać automatycznie przesłane do nas lub możemy poprosić Cię o samodzielne zgłoszenie nam wyników na twoim koncie lub za pomocą innego środka bezpiecznej transmisji. Na przykład nasz Indeks Ketonowy Glukozy nasz miernik Keto-Mojo będzie obsługiwał, przechowywał i analizował twoją próbkę biologiczną, w tym próbkę krwi, i możesz przesłać nam wyniki na swoim koncie.

 

 1. Informacje od stron trzecich. Od czasu do czasu Keto-Mojo może zezwalać na łączenie lub przesyłanie informacji do lub z aplikacji lub usługi strony trzeciej. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, możemy gromadzić Dane osobowe na Twój temat od strony trzeciej. Po przeniesieniu danych osobowych do Keto-Mojo od strony trzeciej, możesz, ale nie musisz, wycofać lub usunąć informacje.

Część 2 - Jak wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym:

 

 • Aby świadczyć nasze usługi. Gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, przetwarzamy niektóre Dane osobowe o Tobie, aby móc świadczyć Ci nasze Usługi. Niektóre przykłady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w naszych Usługach obejmują między innymi:
 • Aby koordynować i komunikować na temat logistyki i śledzenia zamówienia testowego,
 • Aby zapłacić za Usługi, oraz
 • Aby przeanalizować lub przewidzieć określone cechy lub wyniki na koncie.

Nie możemy zapewnić Ci naszych usług bez takiego przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 • Komunikować się z tobą. Gdy zarejestrujesz się w naszych Usługach, będziesz otrzymywać wiadomości związane z Usługą. Nasza komunikacja związana z Usługą to wiadomości transakcyjne dotyczące Twojego konta, informacji rozliczeniowych, wyników, ankiet, wsparcia, obsługi klienta, badań, które mogą Cię zainteresować lub w których uczestniczysz, zmian zasad lub innych powiadomień związanych z Usługą. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikacji i inicjatyw marketingowych, promocyjnych lub związanych z loteriami. Możesz zarządzać ustawieniami poczty e-mail i zrezygnować z niektórych komunikatów. Komunikacja związana z usługami jest jednak niezbędna, abyśmy mogli nadal świadczyć dla Ciebie nasze Usługi.

 

 • Aby wyegzekwować nasze warunki, umowy lub zasady. Aby zachować bezpieczne, zaufane środowisko dla Ciebie podczas korzystania z Usług, używamy Twoich danych osobowych, aby zapewnić przestrzeganie naszych warunków, zasad i umów z tobą i stronami trzecimi. Aktywnie monitorujemy, badamy, zapobiegamy i łagodzimy wszelkie podejrzane lub faktycznie zabronione działania w naszych Usługach. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w tym celu w celu świadczenia naszych usług.

 

 • Do badań i rozwoju produktów. Chcemy mieć pewność, że nasze Usługi są stale ulepszane i rozszerzane, aby spełniać i przekraczać Twoje potrzeby i oczekiwania. W tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ulepszenia, optymalizacji lub rozszerzenia naszych Usług lub funkcji naszych Usług. Robimy to, przetwarzając informacje o tym, jak korzystasz z Usług, wszelkie informacje, które nam przekazujesz, a także mierząc, śledząc i analizując trendy i wykorzystanie w związku z korzystaniem lub wydajnością naszych Usług. Podejmujemy dodatkowe środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania Twoich Danych osobowych w takich celach, na przykład poprzez identyfikację (lub „pseudonimizację”) Danych osobowych i ograniczenie dostępu do takich danych. Bez przetwarzania twoich informacji do takich celów możemy nie być w stanie zapewnić Twojej ciągłej satysfakcji z korzystania z naszych Usług.

 

 • Do badań naukowych i wsparcia badań klinicznych. Keto-Mojo może wykorzystywać twoje zdezidentyfikowane lub pseudonimizowane zachowanie Danych Osobowych, niezależnie, we współpracy ze stronami trzecimi lub sponsorowane przez stronę trzecią, badania naukowe mające na celu stworzenie ogólnej wiedzy. Badania mogą ostatecznie zostać opublikowane w recenzowanym czasopiśmie lub skomercjalizowane przez Keto-Mojo lub osobę trzecią, ale nie będą zawierać imienia i nazwiska ani innych informacji o koncie. Ponadto usługi Keto-Mojo, w tym nasze urządzenia, mogą być wykorzystywane do wspierania badań klinicznych. Informacje zebrane za pośrednictwem naszych Usług w ramach badania klinicznego mogą być wykorzystywane przez Keto-Mojo do dowolnego z wyżej wymienionych celów lub dowolnego celu dozwolonego przez obowiązujące prawo.

 

 • Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami. Możemy być zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie określonych przepisów ustawowych i wykonawczych, takich jak przepisy podatkowe. Będziemy również przetwarzać wszelkie informacje do organów ścigania lub innych, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych lub regulacyjnych (takich jak postępowanie sądowe, orzeczenie sądowe lub dochodzenie rządowe) lub obowiązki, które możemy być winni zgodnie z etycznymi i innymi zawodowymi zasadami, przepisami i regulacjami; (b) egzekwować Warunki świadczenia usług Keto-Mojo i inne zasady; (c) odpowiadać na twierdzenia, że wszelkie treści naruszają prawa osób trzecich; lub (d) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Keto-Mojo, jej pracowników, użytkowników, klientów i społeczeństwa. Nie możemy zapewnić Ci Usług bez takiego przetwarzania.

Sekcja 3 - Jak udostępniamy twoje informacje

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 1. Zewnętrzni dostawcy usług. Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu świadczenia niektórych usług w naszym imieniu w związku z Usługami, takimi jak:
 • do przetwarzania i przechowywania danych, w tym danych osobowych;
 • do śledzenia, analizowania i modyfikowania naszych Usług;
 • w zakresie marketingu, reklamy i dystrybucji;
 • aby pomóc nam w zapewnieniu obsługi klienta; i
 • w celu wsparcia naszych wysiłków w zakresie IT i bezpieczeństwa.

Sklep internetowy. Shopify, Inc. obsługuje internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. Dane osobowe są przechowywane przez pamięć danych Shopify, bazy danych i ogólną aplikację Shopify. Przechowują twoje dane na bezpiecznym serwerze za zaporą ogniową.

Jeśli wybierzesz bramę płatności bezpośredniej, aby sfinalizować zakup, Shopify zapisze dane Twojej karty kredytowej. Jest szyfrowany za pomocą standardu bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS). Dane transakcji zakupu są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania transakcji zakupu. Po zakończeniu informacje o transakcji zakupu zostaną usunięte.

Wszystkie bramki płatności bezpośrednich są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover.

Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego usługodawców. Aby uzyskać więcej informacji, możesz również przeczytać Shopify Warunki usługi  lub Oświadczenie o ochronie prywatności.

Google Analytics. Google Analytics jest dostawcą usług analitycznych. Dowiedz się więcej o tym, jak Google gromadzi i wykorzystuje dane tutaj. Aby zrezygnować z funkcji reklamowych Google Analytics, użyj Ustawienia reklam Google. Aby całkowicie zrezygnować z Google Analytics, użyj ten link.

Osoby trzecie, z którymi współpracujemy, nie mają pozwolenia na wykorzystanie udostępnianych nam informacji poza tym, co jest konieczne, aby nam pomóc. Wykonujemy umowy ze stronami trzecimi, aby zapewnić, że stosują odpowiednie zabezpieczenia podczas przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji, które musimy im przekazywać w przypadku transakcji związanych z zakupem.

W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane przez tych dostawców. W szczególności pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą znajdować się w obiektach podlegających innej jurysdykcji lub mieć takie obiekty, jak Ty lub my. Jeśli zdecydujesz się na transakcję obejmującą usługi zewnętrznego usługodawcy, wówczas Twoje informacje mogą podlegać prawu jurysdykcji, w których znajduje się ten usługodawca lub jego obiekty.

 1. Fuzja, upadłość lub reorganizacja korporacyjna. Możemy ujawniać i przekazywać Twoje dane osobowe innemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Keto-Mojo lub Usług, lub w związku z fuzją, konsolidacją, restrukturyzacją, sprzedażą zasadniczo wszystkich naszych udziałów i / lub aktywów (tj. postępowanie upadłościowe) lub inne zmiany korporacyjne. Poinformujemy Cię o wszelkich wyborach, jakie możesz mieć w związku z Twoimi danymi osobowymi, gdy będziemy zaangażowani w fuzję, upadłość lub reorganizację korporacyjną.

 

 1. Obowiązki prawne i bezpieczeństwo. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to uzasadnione w celu:
 • Postępuj zgodnie z obowiązującym procesem prawnym (np. Wezwania do sądu, nakazy, nakazy sądowe itp.);
 • Przestrzegać wniosków lub dochodzeń organów publicznych;
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
 • Egzekwować lub stosować zasady Keto-Mojo lub polityki naszych partnerów biznesowych;
 • Chroń bezpieczeństwo lub integralność Usług; lub
 • Chroń prawa, własność lub bezpieczeństwo Keto-Mojo, naszych pracowników lub użytkowników, partnerów i podmiotów stowarzyszonych lub innych osób fizycznych.
 1. W dowolnym innym celu, za twoją zgodą. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w Twoim imieniu lub na żądanie. Zrobimy to tylko za Twoją wyraźną zgodą. Jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie swoich informacji, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie spowoduje cofnięcia lub cofnięcia legalności jakiegokolwiek wcześniejszego przetwarzania, aw niektórych przypadkach Dane Osobowe mogą nie zostać odzyskane po udostępnieniu. Skontaktuj się z nami na groove@keto-mojo.com jeśli chcesz wycofać swoją zgodę.

Sekcja 4 - Twoje wybory

 1. Twoje konto. Możesz uzyskać dostęp do informacji o koncie Keto-Mojo, przechodząc do strony „Twoje konto”. W razie potrzeby możesz edytować informacje o koncie, takie jak adres e-mail, nazwisko, numer telefonu i inne. Po zaktualizowaniu informacji o koncie możemy przechowywać kopię danych poprzedniego konta do celów naszej dokumentacji oraz w celu zapobiegania oszustwom lub innym działaniom naruszającym nasze warunki, zasady i umowy. Jeśli jednak nie przekażesz nam niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do naszych usług.

 

 1. Informacje zgłaszane i dobrowolne. Możesz zdecydować się nie przekazywać nam niektórych swoich danych osobowych. Na przykład nie musisz wypełniać żadnej ankiety, którą ci wysyłamy. W niektórych przypadkach możesz edytować swoje odpowiedzi na formularze, ankiety lub funkcje, które nam przesyłasz. Jeśli nie możesz znaleźć informacji, których szukasz na swoim koncie, skontaktuj się z nami pod adresem groove@keto-mojo.com z twoją prośbą.

 

 1. Preferencje komunikacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, dostosuj swoje preferencje dotyczące komunikacji lub kliknij link rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail otrzymanej od nas. Nie będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości związanych z Usługami, ponieważ są one niezbędne do dalszego oferowania Ci Usług.

 

 1. Usunięcie konta W dowolnym momencie możesz usunąć swoje konto lub usunąć naszą aplikację z urządzenia mobilnego. Usunięcie naszej aplikacji nie powoduje usunięcia konta ani powiązanych danych osobowych. Jeśli chcesz całkowicie usunąć swoje konto, napisz do nas na adres groove@keto-mojo.com. Pamiętaj, że usunięcie Twoich danych osobowych przez Keto-Mojo podlega ograniczeniom, w tym wszelkim obowiązującym wymaganiom prawnym dotyczącym przechowywania.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, zapoznaj się z poniższą sekcją zatytułowaną „Informacja dla osób fizycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii” w celu uzyskania informacji o dodatkowych wyborach i prawach osobistych Informacja.

Sekcja 5 - Usługi stron trzecich

W naszych Usługach możesz znaleźć linki do innych stron internetowych, aplikacji stron trzecich i widżetów, których nie jesteśmy właścicielem ani nie kontrolujemy. Kliknięcie linków w naszej usłudze może odciągnąć Cię od naszej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami dotyczącymi prywatności. Po opuszczeniu naszej Usługi lub przekierowaniu do strony internetowej lub aplikacji strony trzeciej, nie podlegają już Państwo niniejszej Polityce prywatności ani Warunkom korzystania z naszej witryny.

Sekcja 6 - Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i przestrzegamy standardowych praktyk branżowych, aby upewnić się, że nie zostaną one niewłaściwie utracone, niewłaściwie wykorzystane, dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Jeśli przekażesz nam informacje o swojej karcie kredytowej, są one szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowywane w postaci szyfrowania AES-256. Należy pamiętać, że niestety żaden system nie może być bezpieczny 100%. Zawsze istnieje ryzyko, że dane osobowe zostaną naruszone. Od Ciebie również zależy nam na bezpieczeństwie informacji o koncie poprzez zachowanie poufności hasła i podjęcie środków ostrożności, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta. Powiadom nas natychmiast o groove@keto-mojo.com jeśli dowiesz się o nieautoryzowanym dostępie do konta lub korzystaniu z niego.

Sekcja 7 - Prywatność dzieci

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletni w swojej jurysdykcji miejsca zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swojej jurysdykcji miejsca zamieszkania i wyraziłeś zgodę na to, aby którykolwiek z Twoich nieletnich członków rodziny mógł skorzystaj z tej strony. Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że zebraliśmy Dane osobowe dziecka bez zgody jego rodzica lub opiekuna, abyśmy mogli podjąć działania w celu uniemożliwienia takiego dostępu i usunięcia ich danych osobowych z naszych Usług.

Sekcja 8 - Przechowywanie

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów gromadzenia danych lub do przestrzegania obowiązującego prawa. W przeciwnym razie spróbujemy usunąć Twoje Dane osobowe na żądanie lub gdy nie będziemy już ich potrzebować do celów, w których zostały pierwotnie zgromadzone. Nie będziemy usuwać żadnych danych osobowych, które dotyczą również innych osób, chyba że te inne osoby również chcą usunąć swoje dane osobowe w tym samym czasie.

Sekcja 9 - Informacja dla osób fizycznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii

Niniejsza sekcja dotyczy tylko osób korzystających z naszej Usługi lub uzyskujących do niej dostęp, gdy znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii (zwanych łącznie „Krajami europejskimi”) w momencie gromadzenia danych.

Możemy poprosić Cię o określenie kraju, w którym się znajdujesz, gdy korzystasz z niektórych Usług lub uzyskujesz do nich dostęp, lub możemy polegać na twoim adresie IP w celu identyfikacji kraju, w którym się znajdujesz. Gdy polegamy na twoim adresie IP, nie możemy ubiegać się warunki niniejszej sekcji dla każdej osoby, która maskuje lub w inny sposób ukrywa przed nami informacje o swojej lokalizacji, aby nie pojawiać się w krajach europejskich. Jeśli jakiekolwiek warunki w tej sekcji są sprzeczne z innymi warunkami zawartymi w niniejszej Polityce, warunki w tej sekcji mają zastosowanie do osób w kraju europejskim.

Nasz stosunek do Ciebie. Keto-Mojo jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych gromadzonych od osób uzyskujących dostęp lub korzystających z jego Usług. „Administrator danych” to podmiot, który określa cele i sposób przetwarzania wszelkich Danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Podczas przetwarzania danych osobowych korzystamy z następujących podstaw prawnych wynikających z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w poniższych sekcjach niniejszej Polityki prywatności jest zapewnienie Tobie naszych Usług. Nasze przetwarzanie opiera się na naszych zobowiązaniach umownych lub podejmowaniu kroków na wniosek osoby fizycznej przed zawarciem umowy.
  • Sekcja 2 (1) W celu świadczenia naszych usług.
  • Część 2 (2) W celu zapewnienia komunikacji związanej z usługami.
  • Sekcja 2 (2) W celu wyegzekwowania naszych warunków, umów lub zasad.
  • Sekcja 3 (1) Zewnętrzni dostawcy usług.
  • Sekcja 3 (2) Fuzja, upadłość lub reorganizacja korporacyjna.
  • Sekcja 3 (3) Zobowiązania prawne i bezpieczeństwo.
 • Podstawa prawna „Badania i rozwój produktów”Sekcja niniejszej Polityki prywatności leży w naszym uzasadnionym interesie, aby lepiej Cię zrozumieć, aby utrzymać i poprawić dokładność przechowywanych przez nas informacji oraz aby lepiej promować lub optymalizować nasze Usługi.
 • Podstawa prawna przetwarzania poufnych danych osobowych za pośrednictwem naszych usług, w tym w celu „świadczenia naszych usług”, wykonania „Badania i rozwój produktów”I przeprowadzić„ Badania naukowe i wsparcie badań klinicznych ”, jest to Twoja zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, usuwając konto, które można wypełnić, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres groove@keto-mojo.com; wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podstawą prawną przetwarzania w sekcji „Przestrzegaj obowiązującego prawa” niniejszej Polityki prywatności jest przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych lub w interesie publicznym lub twoim żywotnym interesie.

Marketing Skontaktujemy się z Tobą tylko, jeśli mieszkasz w kraju europejskim drogą elektroniczną (w tym e-mail lub SMS) w oparciu o nasze uzasadnione interesy, na co zezwala obowiązujące prawo lub Twoja zgoda. Jeśli nie chcesz, abyśmy korzystali z Twoich danych osobowych w ten sposób, kliknij link rezygnacji z subskrypcji u dołu dowolnej wiadomości e-mail lub skontaktuj się z nami pod adresem groove@keto-mojo.com. Możesz sprzeciwić się bezpośredniemu marketingowi w dowolnym momencie i bezpłatnie.

Indywidualne prawa. Zapewniamy Ci prawa opisane poniżej podczas korzystania z naszych Usług. Możemy ograniczyć twoje indywidualne żądania praw: (a) w przypadku gdy odmowa dostępu jest wymagana lub dozwolona przez prawo; (b) udzielenie dostępu miałoby negatywny wpływ na prywatność innych; (c) w celu ochrony naszych praw i własności; lub (d) gdy wniosek jest niepoważny lub nierealny. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z obowiązującego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem groove@keto-mojo.com.

 • Możesz poprosić o dostęp do danych osobowych lub ich usunięcie.
 • Możesz poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, sprzeciwić się przetwarzaniu lub danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych lub poprosić o przeniesienie danych osobowych.
 • Jeśli zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przeprowadzonych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
 • Masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celu gromadzenia reklam.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy lub naruszyłeś twoje prawa do prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem groove@keto-mojo.com abyśmy mogli rozwiązać Twój spór bezpośrednio.

Przekazywanie danych osobowych. Gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w którym Keto-Mojo, podmioty stowarzyszone lub usługodawcy utrzymują urządzenia. W takich krajach lub jurysdykcjach mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych, które są mniej chroniące niż przepisy obowiązujące w jurysdykcji, w której mieszkasz. Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były przekazywane, przetwarzane lub przechowywane poza krajem lub jurysdykcją, w której się znajdujesz, powinieneś natychmiast zaprzestać uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich.

Przekazujemy Twoje dane osobowe z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń dozwolonych na mocy przepisów o ochronie danych. Opieramy się również na legalnych mechanizmach przenoszenia, takich jak standardowe klauzule umowne lub współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi z siedzibą w USA, które są certyfikowane zgodnie z ramami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA.

Sekcja 10 - Informacja dla osób fizycznych w Kalifornii

Prawo kalifornijskie zezwala mieszkańcom Kalifornii na prośbę o powiadomienie, które określa kategorie Danych osobowych, które udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym i / lub stronom trzecim w celach marketingowych, oraz zapewnia dane kontaktowe dla takich podmiotów stowarzyszonych i / lub stron trzecich. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz otrzymać kopię tego powiadomienia, prześlij nam pisemną prośbę na adres podany w sekcji „Informacje kontaktowe”.

Sekcja 11 - Nie śledź sygnałów

Obecnie nie monitorujemy ani nie podejmujemy żadnych działań w odniesieniu do sygnałów Nie śledź lub innych mechanizmów, co oznacza, że zbieramy informacje o Twojej aktywności online zarówno podczas korzystania z Usług, jak i po opuszczeniu naszych Usług.

Sekcja 12 - Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy i / lub ujawnimy to.

Pytania i informacje kontaktowe

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, poprawić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, zarejestrować skargę lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Zgodności z prywatnością pod adresem groove@keto-mojo.com lub pocztą na adres:

Keto-Mojo
Odp: Specjalista ds. Zgodności z zasadami prywatności
952 School Street

Napa, Kalifornia, USA 94559

 

cta-booklet

Nie ma cię na naszej liście mailingowej?
Zarejestruj się, a otrzymasz 3 proste, smakowite przepisy kulinarne na kolację w stylu keto-Mojo!

W Keto-Mojo wierzymy w dzielenie się - dzielenie się ważnymi wiadomościami społeczności keto, nauką i badaniami, wspaniałymi przepisami keto, produktami, które kochamy, oraz profilami osób, które nas inspirują.

Dołącz do naszej społeczności już teraz i uzyskaj 3 wyjątkowe przepisy, których nie ma na naszej stronie.

Show Buttons
Hide Buttons
X