Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 23 november 2020

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Keto-Mojo. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Keto-Mojo. Keto-Mojo biedt deze website aan, inclusief alle services, tools, technologie, producten, functies en mobiele apps (samen de 'Services') die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid hiernaar verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van de Services gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van Services.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.

ARBITRAGEMELDING: U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U AFWIJST VAN UW RECHTEN OP EEN JURY PROCES EN AAN DEELNEMING VAN EEN RECHTSWIJZE OF KLASSIEKE BREDE ARBITRAGE, ZOALS HIERONDER BEVESTIGD. SECTIE 18 HIERONDER HEEFT MEER INFORMATIE EN HOE U KUNT KRIJGEN VOOR ARBITRAGE.

Sectie 1 - Acceptabel gebruik van de services

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarig bent in uw rechtsgebied of dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige personen om de Services te gebruiken.

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Services, verklaart en garandeert u dat u niet:

 • onze producten gebruiken voor illegale, onwettige of ongeautoriseerde doeleinden, of om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen
 • virussen, wormen of andere typen kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden
 • proberen de Services te deactiveren, overbelasten, beschadigen, aantasten of negeren of het gebruik van de Services door andere partijen, inclusief beveiligingscomponenten, te verstoren
 • gebruik de Services voor elk commercieel doel
 • uw identiteit of affiliatie op enigerlei wijze verkeerd weergeven (inclusief, zonder beperking, door e-mailadressen of gebruikersnamen te gebruiken die zijn gekoppeld aan een andere natuurlijke persoon die niet u bent)
 • Een andere gebruiker "stalken" of anderszins lastigvallen
 • materiaal uploaden, posten, e-mailen, delen of anderszins verzenden naar Keto-Mojo of een platform van een derde partij (inclusief sociale media) die het gebruik of genot van de Services door een andere gebruiker lastig kan vallen, anderszins kan beperken of anderszins kan beperken

Bovendien is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

 • om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden
 • lastig vallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap
 • om valse of misleidende informatie in te dienen
 • om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen
 • spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape
 • voor enig obsceen of immoreel doel
 • om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken. U erkent dat uw account persoonlijk voor u is en u stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te geven tot de Services of delen van de Services met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services. U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Keto-Mojo geen verantwoordelijkheid jegens u of een derde heeft voor) schending van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden en voor de gevolgen (inclusief verlies of schade die Keto-Mojo heeft kan lijden) van een dergelijke inbreuk. U stemt ermee in om Keto-Mojo en zijn gelieerde ondernemingen te verdedigen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid, kosten of schade die voortvloeit uit de schending van de vertegenwoordiging.

Deel 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

Veiligheid. We maken gebruik van fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot uw persoonlijke gegevens. U erkent echter dat beveiligingsmaatregelen door hun aard kunnen worden omzeild en dat Keto-Mojo niet kan en kan niet garanderen dat persoonlijke informatie over u niet wordt geopend door onbevoegde personen die dergelijke beveiligingsmaatregelen kunnen overwinnen (bijv. Hackers) die mogelijk virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere ongewenste en kwaadaardige gegevens en software om toegang te krijgen tot of onze Services te beschadigen. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

Uw eigendomsrechten. Door informatie naar de Service te uploaden of materialen naar ons te verzenden, verleent u (of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke rechten uitdrukkelijk) Keto-Mojo een eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk, niet-exclusief recht en een gebruikslicentie heeft, uw informatie reproduceren, wijzigen, weergeven, aanpassen, publiceren en vertalen om ons in staat te stellen de Services te beheren en uw informatie toegankelijk te maken voor u en andere gebruikers. Als u ervoor kiest om een fysiek monster met ons te delen om te testen of te analyseren, geeft u Keto-Mojo en zijn aannemers, opvolgers en rechtverkrijgenden toestemming om informatie uit uw monster te extraheren en de resultaten aan u en aan anderen die u specifiek autoriseert bekend te maken.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Sectie 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De Services bevatten materiaal, zoals software, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video, audio en ander materiaal (gezamenlijk "Inhoud"). Keto-Mojo behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op Inhoud voor. Geen enkele inhoud van de Services mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, herdrukt of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Keto-Mojo, behalve dat u een beperkt aantal exemplaren mag downloaden of afdrukken. van de Services alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen intact laat. De inhoud kan eigendom zijn van ons of kan worden verstrekt via regelingen met anderen, inclusief andere gebruikers van de diensten of externe leveranciers van inhoud. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd onder zowel Amerikaanse als buitenlandse wetten. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Onze naam, merken, logo's, slogans en andere handelsmerken zijn onze handelsmerken. Alle andere namen, merken, logo's, product- en servicenamen en ontwerpen die op de Services voorkomen, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. U mag dergelijke handelsmerken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van de Inhoud in RAM opslaan, afhankelijk van uw toegang tot en het bekijken van die materialen.
 • U kunt bestanden opslaan die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser voor weergaveverbeteringsdoeleinden.
 • Als we desktop-, mobiele of andere applicaties aanbieden om te downloaden, mag u een enkel exemplaar naar uw computer of mobiel apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.
 • Als we functies voor sociale media bieden, zoals het toestaan om items die u in onze nieuwssectie vindt, te delen via links naar sociale media in die berichten, kunt u acties ondernemen die door dergelijke functies worden ingeschakeld.

Je moet niet:

 • Wijzig kopieën van Inhoud van de Services;
 • Gebruik illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen los van de bijbehorende tekst;
 • Kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen of wijzigen van kopieën van materialen van de Services; of,
 • Toegang tot of gebruik voor commerciële doeleinden van een deel van de Services of Inhoud die beschikbaar is via de Services.
 • Gebruik inhoud om externe productvermeldingen te maken voor doorverkoop of om de schijn te wekken van een relatie met Keto-Check Inc. zonder schriftelijke overeenkomst.

Deel 4 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Keto-Mojo is geen zorgverlener. De informatie verstrekt door Keto-Mojo is uitsluitend bedoeld om uw welzijn te verbeteren en is niet bedoeld als medisch advies, diagnose of behandeling. De inhoud en services (inclusief advies, analyse of voorspellingen die we aan u verstrekken) zijn alleen voor informatieve doeleinden. De Services zijn ontworpen om de gezondheidsgerelateerde keuzes die u maakt te ondersteunen. Deze keuzes zijn van u en vereisen mogelijk het advies van een zorgverlener. De inhoud is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling of aanbeveling met betrekking tot medicatie.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD DOOR KETO-MOJO (EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST KETO-MOJO (EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOP VAN GARANTIE EN ONRECHTEN VAN GARANTIES GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. KETO-MOJO GEEFT GEEN GARANTIE EN GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF INHOUD MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. HET TOEPASSELIJKE RECHT STAAT MOGELIJK DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Sectie 5 - Wijzigingen in de service en prijzen

Beschikbaarheid van de service, prijs en tijdgerelateerde informatie die op de Services wordt weergegeven, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Keto-Mojo is niet verantwoordelijk voor dergelijke wijzigingen en adviseert u om alle specifieke voorwaarden die op de of via de Services verschijnen te bevestigen voordat u handelt in overeenstemming met dergelijke voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Sectie 6 - Producten of services (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.

We kunnen de Keto-Mojo-services van tijd tot tijd hosten, uitvoeren, ondersteunen of aansluiten bij sweepstakes, promoties, wedstrijden, weggeefacties of andere beloningsmogelijkheden (gezamenlijk 'Wedstrijden'). Dergelijke wedstrijden zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en kunnen onderhevig zijn aan beperkingen op basis van uw locatie. Keto-Mojo behoudt zich het recht voor om elke Wedstrijd zonder kennisgeving te beperken, op te schorten of te annuleren.

Sectie 7 - Geen wederverkoop, nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

De producten en services die we leveren, zijn bedoeld voor de eindgebruiker of consument, en u stemt ermee in om geen producten door te verkopen of aan te bieden voor wederverkoop, of de service te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden. We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om te weigeren bestellingen uit te voeren die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door ongeautoriseerde wederverkopers. Herhaalde schending van deze voorwaarden kan leiden tot annulering van reeds geplaatste bestellingen, beëindiging van uw account of andere rechtsmiddelen die wettelijk zijn toegestaan.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Als u nalaat een van de bovenstaande informatie onmiddellijk bij te werken, gaat u ermee akkoord dat we u kunnen blijven vragen voor het gebruik van de Service onder uw factureringsaccount, tenzij u uw Service heeft beëindigd.

Lees onze voor meer informatie Retourbeleid.

Sectie 8 - Links, inhoud en hulpmiddelen van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van producten, advies of diensten aangeboden door derden waarvan pictogrammen, producten, advies, diensten, tools of hyperlinks op of via de Diensten verschijnen. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of voortvloeiend uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder (s). Producten en services van derden die worden weergegeven op de Services, worden niet noodzakelijkerwijs goedgekeurd door Keto-Mojo en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de prestaties of het gebruik van producten en services van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden.

Sectie 9 - Gebruikersopmerkingen, feedback en andere inzendingen

Als u, op ons verzoek of zonder een verzoek van ons, bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post, of anders (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt. .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

Sectie 10 - Persoonlijke informatie

Onze verzameling, gebruik en overdracht van persoonlijke informatie via de Service valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid hier.

Sectie 11 - Fouten, onjuistheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er moet geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Sectie 12 - Afwijzing van garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

KETO-MOJO GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OPGENOMEN EN BESCHIKBAAR VIA DE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SERVICES OF DE SERVER DIE HIERVOOR BESCHIKBAAR ZIJN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

In geen geval zullen Keto-Mojo, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die ontstaat van uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs indien op de hoogte wordt gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Artikel 13 - Vrijwaring

U stemt ermee in om Keto-Mojo en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Sectie 14 - Deelbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Sectie 15 - Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als u vermoedt dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden geweigerd.

De bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot beveiliging, verklaringen en garanties, toewijzing, verboden activiteiten, auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling, geschillenbeslechting en jurisdictiekwesties blijven van kracht na een dergelijke beëindiging. U stemt ermee in dat als uw gebruik van deze site of de services wordt beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden, u niet zult proberen deze site of onze services te gebruiken en gaat verder akkoord dat als u deze beperking na beëindiging overtreedt, u Keto schadeloosstelt en vasthoudt -Mojo onschadelijk voor elke aansprakelijkheid die daarom kan ontstaan.

Artikel 16 - Volledige overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië.

Sectie 18 - Geschillenbeslechting

LEES DEZE SECTIE 18 ZORGVULDIG WANNEER HET AANZIENLIJK KAN LEIDEN TOT UW RECHTEN, MET INBEGRIP VAN UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK IN TE LEIDEN. DIT SECTIE 18 VEREIST U OM AKKOORD TE GAAN MET ALLE GESCHILLEN TUSSEN ONS DOOR BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE.

Als u van mening bent dat u een geschil of claim tegen ons hebt die voortvloeit uit uw gebruik van de Services of onder deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord om de kwestie eerst minimaal 30 dagen informeel met ons te bespreken. Om dit te doen, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, inclusief uw volledige naam en contactgegevens, de aard en de basis voor uw geschil of claim en uw voorgestelde oplossing, verzonden naar het onderstaande adres.

Als u zich bevindt in, gevestigd bent in, kantoren heeft in of zaken doet in een rechtsgebied waarin deze sectie afdwingbaar is, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden, inclusief uw gebruik en toegang tot de Services of andere inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot de vraag of services die door Keto-Mojo of door Keto-Mojo worden gebruikt of aangeworven, onnodig of ongeautoriseerd waren of ongepast, nalatig of incompetent waren zal definitief en uitsluitend worden opgelost door bindende arbitrage onder de commerciële arbitrageregels en bemiddelingsprocedures van de American Arbitration Association (“AAA”) en aanvullende procedures voor consumentengeschillen, en niet door een rechtszaak of een proces naar de rechter, behalve als Californische wet voorziet in rechterlijke toetsing van arbitrageprocedures. Elke partij behoudt zich het recht voor om een gerechtelijke of andere billijke voorziening te zoeken in een bevoegde rechtbank om de feitelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele kosten voor het indienen, administreren en arbiters van de AAA zoals bepaald in de AAA-regels te betalen.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN BIJ DE VOORWAARDEN AFZAKEN VAN HET RECHT OP EEN PROEF DOOR JURY OF OM AAN EEN KLANTENLIJST OF KLASSE LID TE NEMEN AAN ELKE PURPORTED KLASSEACTIE OF VERTEGENWOORDIGINGSPROCEDURE. De partijen komen verder overeen dat de arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, exclusieve bevoegdheid heeft om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of vorming van deze arbitrageovereenkomst op te lossen. Een dergelijke controverse of claim zal op individuele basis worden beslecht, tenzij beide partijen schriftelijk anders overeenkomen. De arbitrage zal plaatsvinden in Napa County, Californië, VS.

Als u zich niet bevindt in, niet bent gevestigd in, geen kantoren heeft in en geen zaken doet in de Verenigde Staten, wordt arbitrage tussen u en Keto-Mojo definitief geregeld volgens de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Commerce ('ICC-regels') door een of meer arbiters die zijn benoemd in overeenstemming met de ICC-regels en worden beheerd door het Internationaal Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel. U stemt ermee in dat dergelijke arbitrage zich in het Northern District van Californië zal bevinden en ziet af van enig bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of locatie.

Deze arbitragebepaling wordt geregeld door de federale arbitragewet. U kunt zich afmelden voor deze arbitragebepaling binnen 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst akkoord ging met deze Voorwaarden. Om u af te melden, moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres dat voor uw Keto-Mojo-account wordt gebruikt, en een duidelijke verklaring dat u zich wilt afmelden voor deze arbitragebepalingen naar Keto-Mojo, 952 School Street, Napa, Californië 94559 sturen. Als u ervoor kiest om zich terug te trekken uit de arbitragebepaling, blijven alle andere bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht.

Als om welke reden dan ook een claim in de rechtbank wordt behandeld in plaats van arbitrage, ziet elke partij af van enig recht op een juryrechtspraak. U stemt in met de persoonlijke jurisdictie van en locatie in de staatsrechtbanken van Napa County in de staat Californië of een districtsrechtbank van de Verenigde Staten, Noordelijk district van Californië, en ziet af van enig bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of locatie.

Sectie 19 - Wijzigingen in servicevoorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, aanvullen of bijwerken. De herziene voorwaarden zijn van kracht op of na de geposte datum. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Keto-Mojo uw gebruik als acceptatie van de bijgewerkte Voorwaarden zal behandelen.

Als we een materiële wijziging in de Voorwaarden aanbrengen, zullen we u dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijzigingen op de hoogte brengen door een kennisgeving op onze website te plaatsen en door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat we voor u hebben. . Tenzij u ons binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van de nieuwe voorwaarden op de hoogte stelt dat u niet akkoord gaat met de voorwaarden, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe voorwaarden. U begrijpt dat onze relatie met u mogelijk wordt beheerst door aanvullende voorwaarden of overeenkomsten.

Sectie 20 - Contactinformatie

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar groove@keto-mojo.com worden gestuurd.

 

cta-booklet

Niet op onze mailinglijst?
Sign up and get 5 Fabulous French Recipes! Oui s'il vous plaît!

Bij Keto-Mojo geloven we in delen - het delen van belangrijk keto-gemeenschapsnieuws, wetenschap en studies, geweldige keto-recepten, producten waar we van houden en profielen van mensen die ons inspireren.

Join our community now and fall in love with 5 new French recipes!

Show Buttons
Hide Buttons
X