Κωδικός σφάλματος E-2 στον μετρητή Bluetooth Keto-Mojo GKI

Που δημοσιεύθηκε: Φεβρουάριος 12, 2020
e-2-error-code-on-keto-mojo-gki-bluetooth-meterplay-icon

Κωδικός σφάλματος E-2 στον μετρητή Bluetooth Keto-Mojo GKI

Κύριε Mojo εδώ. Πώς να μην κάνετε τεστ. Έχω το σταγονίδιο αίματος μου. Παίρνω τη λωρίδα μου. Αυτό είναι λάθος, αλλά θα το κάνω. Και πας έτσι. Μόλις έβαλα αίμα στη λωρίδα και το βάζω στο μετρητή μου, αλλά μαντέψτε τι; Θα πιστεύει ότι έχει μια χρησιμοποιημένη ταινία. Και εκεί πηγαίνετε, ένας κωδικός σφάλματος. Πάντα βάζετε τη λωρίδα σας πρώτα στο μετρητή και μετά απλώστε το αίμα σε αυτό.

cta-booklet

Όχι στη λίστα μας;
Sign up and get 5 Mouthwatering Mexican Recipes! Come spice up your life!

Στο Keto-Mojo, πιστεύουμε ότι μοιράζεστε - μοιραζόμαστε τις σημαντικές ειδήσεις της κετοκεντρικής κοινότητας, τις επιστήμες και τις σπουδές, τις μεγάλες συνταγές κέτω, τα προϊόντα που αγαπάμε και τα προφίλ των ανθρώπων που μας εμπνέουν.

Join our community now and spice up your mealtime with 5 new Mexican recipes!

Show Buttons
Hide Buttons