ΦΙΛΤΡΟ: υγεία της καρδιάς

Η δίαιτα κετο μπορεί να αποτρέψει και πιθανώς να αντιστρέψει την καρδιακή ανεπάρκεια

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο δημοφιλούς κετογονικής δίαιτας, μπορεί να είναι ικανές να «αποτρέψουν ή να αντιστρέψουν» καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Metabolism.

cta-booklet

Όχι στη λίστα μας;
Sign up and get 5 Fabulous French Recipes! Oui s'il vous plaît!

Στο Keto-Mojo, πιστεύουμε ότι μοιράζεστε - μοιραζόμαστε τις σημαντικές ειδήσεις της κετοκεντρικής κοινότητας, τις επιστήμες και τις σπουδές, τις μεγάλες συνταγές κέτω, τα προϊόντα που αγαπάμε και τα προφίλ των ανθρώπων που μας εμπνέουν.

Join our community now and fall in love with 5 new French recipes!

Show Buttons
Hide Buttons
Χ