fbpx

I lawer ohonom, mae'r Nadolig yn gyfnod pan mae ymwybyddiaeth ofalgar dietegol yn mynd allan y ffenestr ac mae gluttony heb ei ddifetha yn arwain at alarnadau Blwyddyn Newydd a phenderfyniadau eithafol. Dim mwy! Rydyn ni yma i ddweud wrthych chi, gallwch chi gael Nadolig hynod o ymlaciol, hollol flasus ac aros yn driw i'ch ffordd o fyw keto. Yn fwy na hynny, rydyn ni yma i ddangos i chi sut! Felly, rhowch yr anrheg fwyaf i chi'ch hun y tymor hwn. Dilynwch ein cyfeiriad i drin eich hun a'ch anwyliaid i bryd bwyd bore Nadolig blasus, cinio Nadolig keto i farw, a phrydau bwyd ymlaen llaw i'r teulu cyfan. Byddwch nid yn unig yn aros mewn cetosis, byddwch hefyd yn swyno pawb wrth y bwrdd, yn mwynhau eich hun ar hyd y ffordd, ac yn mynd i'r Flwyddyn Newydd gan deimlo'ch gorau!

Dewislen Cinio Nadolig Ultimate Keto

Nid oes angen hyd yn oed nodi bod cinio yn keto eleni os ydych chi'n adeiladu'ch bwydlen cinio gwyliau eich hun o'r ryseitiau keto canlynol. Maen nhw i gyd yn flasus yn eu rhinwedd eu hunain, sy'n golygu y bydd pawb wrth y bwrdd yn mwynhau'r wledd, p'un a ydyn nhw'n keto ai peidio. 

Blaswyr

Mae bob amser yn syniad da rhoi rhywbeth bach i bobl fyrbryd arno wrth iddynt gymysgu cyn cinio. Ond peidiwch â mynd dros ben llestri. Mae bwydydd keto yn llenwi! Cadwch yr offrymau yn ysgafn fel y bydd gwesteion yn dal i awchu am y prif ddigwyddiad. 

Prif Gyrsiau

Y gyfrinach i bartïon cinio gwyliau epig yw dewis entree (neu ddau) a all fwydo torfeydd ac sy'n hawdd eu paratoi heb gyfaddawdu ar ansawdd. Mae'r opsiynau canlynol i gyd a mwy - a hefyd maent yn caniatáu ar gyfer bwyd dros ben gwych. 

Saladau a Prydau Ochr

Byddwch chi am ychwanegu dau neu dri o'r rhain at eich taeniad bwrdd cinio Nadolig. 

Pwdinau

Gallwch chi orffen y noson gyda rhywbeth melys heb sbeicio'ch siwgr gwaed na chicio'ch hun allan o ketosis os byddwch chi'n cyrraedd am un o'r pwdinau keto blasus hyn. 

Y Pryd Bore Nadolig

Nid oes raid i chi gaethwasio wrth y stôf i gasglu'r anwyliaid o amgylch y bwrdd brecwast fore Nadolig. Gellir gwneud y ryseitiau canlynol ymlaen llaw a'u hailgynhesu neu eu chwipio gyda'i gilydd heb lawer o ymdrech. Y rhan orau? Maen nhw'n hollol gyfeillgar i keto ac yn ddiddorol iawn!

Prydau Gwneud i Blant i Dyrfaoedd Bwyd Anifeiliaid

Mae'r gwyliau'n hynod o brysur, ac mae'n tueddu i fod mwy o geg i'w bwydo. Sut ydych chi'n mwynhau'r tymor, yn gwneud lle i siopa ac amser o ansawdd, a sicrhau bod pobl (gan gynnwys chi) yn cael mynediad at brydau bwyd blasus, maethlon, keto heb lawer o ymdrech? Mae yna ateb syml: coginio batshys ymlaen llaw. Mae'r ryseitiau canlynol yn bwydo torfeydd, gellir eu dyblu am fwy fyth o ddognau, a gellir eu gwneud ymlaen llaw, eu rheweiddio a'u hailgynhesu fel y gall y newynog ddod o hyd i rywbeth i'w fwyta pryd bynnag maen nhw eisiau. 

MWY: Darganfyddwch ein hoff stwffwyr stocio keto!

 

cta-booklet

Ddim ar ein rhestr bostio?
Cofrestrwch a chael 3 Rysáit Cinio Keto-Mojo Hawdd, Gourmet!

Yn Keto-Mojo, rydym yn credu mewn rhannu - rhannu newyddion cymunedol keto, gwyddoniaeth ac astudiaethau pwysig, ryseitiau keto gwych, cynhyrchion rydyn ni'n eu caru, a phroffiliau pobl sy'n ein hysbrydoli.

Ymunwch â'n cymuned nawr a chael 3 rysáit unigryw nad ydyn nhw i'w cael ar ein gwefan.

Show Buttons
Hide Buttons
X.