fbpx

Llongyfarchiadau! Trwy agor yr erthygl hon, rydych chi & #8217; wedi gwneud cam pwysig tuag at wella eich iechyd, egni a hapusrwydd trwy ffordd o fyw cetogenig! Pam? Oherwydd bod buddion iechyd hysbys y diet cetogenig yn cynyddu! Rydyn ni'n gwybod y gall ymddangos yn frawychus ar y dechrau, yn enwedig pan nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud neu ei fwyta ac mae gennych chi lawer o gwestiynau. Ond o fewn yr erthygl hon, byddwch chi & #8217; ll yn dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i leddfu i fyd gwerth chweil keto.

EWCH MOJO!

1

Canolbwyntiwch ar Fwyd Delicious

Y ffactor brawychu mwyaf wrth ddechrau diet ceto yw bwyd. Gall meddwl ailfeddwl popeth rydych chi'n ei roi yn eich ceg ymddangos yn llethol. Ond dyma'r peth: Dim ond os nad ydych chi'n gwybod neu os oes gennych fynediad i'r hyn y gallwch chi ei fwyta y mae'n llethol. Mae'r adran hon yn dweud hynny wrthych i gyd a mwy. Fe welwch na allwch chi ddim ond bwyta'n dda, ond gallwch chi fwyta amrywiaeth anhygoel o fwydydd!

2

Y Ffordd i Ketosis

Cetosis? Cetonau? Macros? ... Beth ydyn nhw i gyd? Mae'r adran hon yn mynd i'r afael â'r hyn sydd angen i chi ei wybod am ketosis - Beth ydyw, sut i fynd i mewn iddo, sut i aros ynddo, a'r hyn y gallech ei brofi ar hyd y ffordd.

3

Profi a Thracio

Olrhain eich glwcos yn y gwaed a'ch cetonau yw'r unig ffordd i wybod yn sicr a ydych chi mewn cetosis ac ar y trywydd iawn. Mae'n cymryd y dyfalu allan o ketosis ac yn rhoi atgyfnerthiad cadarnhaol i chi fod yr hyn rydych chi'n ei wneud yn gweithio, neu angen ei addasu.

4

Mynd I Mewn i'ch Rhigol

Unwaith y byddwch chi'n gyfarwydd â hanfodion y diet ceto, gallwch chi ddechrau ystyried y naws, fel os a sut mae ymarfer corff yn cyd-fynd â'r ffordd o fyw, p'un a ddylech chi gyflwyno ymprydio, neu sut i reoli mynd allan i ginio wrth keto. Mae'r adran hon yn cwmpasu'r seiliau ac yn eich anfon ar eich ffordd gyda llawer o adnoddau i'ch helpu i barhau'n llwyddiannus ar eich taith keto.

5

Ryseitiau, Ryseitiau a Ryseitiau

Paratowch i ailhyfforddi eich taflod, meistroli ffordd newydd a hollol flasus o fwyta (ynghyd â ffyrdd i wir fodloni eich blys), a chael eich gwobrwyo mewn ffyrdd na allech fod wedi dychmygu. Rydyn ni yma i ddweud wrthych y gallwch chi fwynhau ryseitiau keto blasus a hawdd ar gyfer pob pryd! Fe welwch eich bod nid yn unig yn bwyta'n dda, ond gallwch chi fwyta amrywiaeth anhygoel o fwydydd, gan gynnwys fersiynau ceto blasus o fwydydd rydych chi eisoes yn eu hadnabod ac yn eu caru.

6

Pwyntiau Terfynol Keto

Erbyn hyn rydych chi'n cael gafael ar y bywyd ceto hwn a'i fuddion niferus i'ch iechyd a'ch lles, ac rydych chi'n barod i gloddio ychydig yn ddyfnach i naws ffordd o fyw cetogenig. Yn yr adran hon byddwn yn rhoi blas i chi o sut mae hynny'n edrych.

7

Rydyn Ni Gyda Chi Ar Eich Taith Keto, Cadwch y Gwaith Gwych

Rydych chi'n dod i'r byd newydd dewr hwn ar amser gwych. Mae mwy o adnoddau nag erioed i helpu i feithrin y bywyd keto hapusaf, iachaf. Edrychwch ar rai o'r meysydd canlynol ar Keto-Mojo.com a daliwch ati i ddod yn ôl i weld beth sy'n newydd. Rydyn ni bob amser yn ychwanegu mwy o wybodaeth a ryseitiau i'ch helpu chi i wneud y gorau o'ch bywyd keto yn gyffredinol. Nawr, mojo ymlaen! Mae gennych chi hwn!

cta-booklet

Ddim ar ein rhestr bostio?
Cofrestrwch a chael 3 Rysáit Cinio Keto-Mojo Hawdd, Gourmet!

Yn Keto-Mojo, rydym yn credu mewn rhannu - rhannu newyddion cymunedol keto, gwyddoniaeth ac astudiaethau pwysig, ryseitiau keto gwych, cynhyrchion rydyn ni'n eu caru, a phroffiliau pobl sy'n ein hysbrydoli.

Ymunwch â'n cymuned nawr a chael 3 rysáit unigryw nad ydyn nhw i'w cael ar ein gwefan.

Show Buttons
Hide Buttons
X.